Politiskt kafé

olsta-fh-13-nov Politiskt kafé med teater.

ÖLSTA FOLKETS HUS – Färentuna
Söndag 13 november kl. 15:00-17:00
Politiskt kafé med teater och samtal på Ölsta Folkets Hus i Färentuna. Vänsterpartiet på Ekerö är arrangör och har bjudit in Dina Viksten Abrahamson och Nils Forsén – uppväxt i Färentuna – med deras tolkning av Kommunistiska Manifestet, en föreställning med lekfullt allvar och absurd humor. Texterna skrevs 1848 av Karl Marx och Friedrich Engels och ställer grundläggande frågor om makt och ägande, frågor som kanske är lika aktuella i dagens tid? Efter föreställningen ges möjlighet till samtal med skådespelarna och Barbro Sörman, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm.

ÖLSTA FOLKETS HUS – Färentuna
Söndag 13 november kl. 15:00-17:00 (kafé öppnar kl 14.30)
■ Teaterföreställning kl. 15:00.
■ Samtal kl. 16:15.

Entré: 50 kronor. Frivillig entré för studenter, pensionärer och medlemmar i Vänsterpartiet.
OBS! Kontant eller swish, ej kortbetalning
arr: Vänsterpartiet Ekerö www.ekero.vansterpartiet.se

 

Vänsterpartiet Ekerö är mycket engagerade i funktionshinders frågor.

Vänsterpartiet Ekerö är mycket engagerade i funktionshindersfrågor.
Som ordförande för vänsterpartiet Ekerö vill jag klargöra vår inställning och vårt arbete med frågor som berör funktionshinder.
Själv är jag anställd i en handikapporganisation som heter RSMH-Mälaröarna. Där arbetar jag dagligen med frågor runt psykiskt funktionshinder. Mycket av arbetet består av att skapa förståelse för personer med funktionshinder genom nätverksbyggande.
RSMH-Mälaröarna har uppmärksammats på många sätt för sitt arbete bland annat genom ett kommunalt pris för bästa ideella förening.
Personer med olika funktionshinder är en mycket utsatt grupp som ofta förbises i många sammanhang. Delar av styrelsen är stödmedlemmar i RSMH-Mälaröarna och jobbar ideellt i föreningen. Jag sitter även i kommunala rådet för funktionshinder.
Sammantaget vill jag säga att vi brinner för dessa frågor och vänsterpartiet Ekerö är en bra förening om man vill arbeta med dessa frågor.
Mikke Lillman